• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4

Одберете јазик

en

Мисијата Светиот шепот - Живо Христијанство

  • Кога Константин доживеа Богојавление, Господ Исус Христос му рече:
    „Ти ќе бидеш оној кој ќе ја поттикнува верата во луѓето која ќе биде мост низ кој Јас ќе дојдам во нивните срца."

    Повеќе

Света Мугра

  • Идејата за Света мугра се темели на спознанието од Светото Писмо дека Зората или муграта е доживувањето на Божјото присуство во човекот како доживување на Божјата Милост. Тоа значи Светлината Божја да нè огрее.

    Повеќе

Аџилакот во Светата земја

  • Аџилакот во Израел е духовна тура и патешествие, за секој учесник е индивидуално дожувување со целото негово битие, внатрешна потрага по исполнување со Божјата Љубов. Суштински го менува секој човек, го доведува до сржта на...

    Повеќе
Кратка биографија

Пастор Константин Кајшаров

Константин Кајшаров има дарба од Бога за да Му служи и да им помага на луѓето за Слава на Господ Исус Христос. Откако доживеа Богојавление, неговата мисија се утврди со следниве цели:

Повеќе
Консултации со м-р Кајшаров

Константин Кајшаров како магистер по кинезитерапија и магистрант на Клиничка психологија навлегува не само во истражувачките сфери на човечката личност и телесната физиологија, туку тој преку Божјата љубов ја допира човечката душа.

Повеќе
Духовна терапија

Духовна - молитвена терапија

Молитвата претставува разговор на душата со Господ. На тој начин човекот се исполнува со блаженство од Божјата Благодат. Тоа е индивидуално доживување и благослов да се биде во Божјото присуство. Практиката на молитвениот живот ни дава многу повеќе разбирање за Љубовта Божја, всушност разбираме дека...

Повеќе